Solidariteitsfonds Het Stenen Kindeke

Samen investeren we in de weg van verwondering van élk kind


In april 2024 blies Mirho het solidariteitsfonds 'Het Stenen Kindeke' nieuw leven in. Dat fonds biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren die financiële barrières ondervinden in hun onderwijstraject. De laatste jaren stijgt het aantal onbetaalde schoolrekeningen en gezinnen komen regelmatig voor andere financiële uitdagingen te staan, waardoor de hulp van een dergelijk fonds essentieel is.


Het fonds, dat oorspronkelijk in 2011 werd opgericht door Scholengemeenschap Markdal, heeft recent goedkeuring gekregen om zijn activiteiten voort te zetten. Met die goedkeuring zet Mirho stappen om de middelen van het fonds effectief en ethisch te beheren. Een fondsenwervingsgroep zal strategieën ontwikkelen om de continuïteit en het bereik van het fonds te vergroten, terwijl een ethische commissie in samenwerking met de zorgcoördinatoren ervoor zal zorgen dat de middelen terechtkomen bij de kinderen en jongeren die ze het meest nodig hebben.


Door bij te dragen aan dit fonds, helpt u ons onderwijs toegankelijk en rechtvaardig te maken voor iedereen. 


Giften aan 'Het Stenen Kindeke' zijn fiscaal aftrekbaar en donaties kunnen gemakkelijk worden gedaan via de website van de Koning Boudewijnstichting: