Mirho in de kijker

Er leeft heel wat bij Mirho...

20 maart - Het afgelopen schooljaar namen enkele bestuurders afscheid van Mirho vzw. De vzw werd in september 2022 opgericht toen de besturen van VITO, Spijker en KOBAHO fuseerden. Nu gaat de organisatie op zoek naar nieuwe bestuurders die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs in Hoogstraten en omstreken.

Bij de fusie anderhalf jaar geleden, bestond het nieuwe bestuur uit voormalige leden van de besturen van de drie oorspronkelijke vzw’s. Die namen vanuit hun eigen professionele achtergrond heel wat expertise in verschillende beleidsdomeinen mee om de directie van Mirho en de coördinatoren zo veel mogelijk te ondersteunen waar nodig.

Nu, na het afscheid van enkele bestuurders, gaat Mirho dus op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dat doet ze met een zo breed mogelijke oproep, waarbij iedereen welkom is om zich kandidaat te stellen. De vzw streeft zo naar een zo divers en deskundig mogelijk bestuur dat haar ambities voor vernieuwend onderwijs kan waarmaken.

Meer informatie vind je hier.

Rotary Hoogstraten-Kempen en Mirho slaan handen in elkaar voor beroepenavond

6 februari - Dinsdagavond ging in de Rabboenizaal van het Spijker opnieuw een beroepenavond voor de laatstejaars van de Mirho-scholen door. Rotary Hoogstraten-Kempen organiseerde de avond voor de eerste keer in samenwerking met het schoolbestuur van Mirho. Samen verwelkomden ze meer dan 150 studenten van de vier secundaire scholen in Hoogstraten.

 

Na een welkomstwoordje van Rotaract Hoogstraten-Kempen, de jeugdafdeling van Rotary, stonden zo’n zeventig professionals klaar voor de laatstejaars om er op al hun vragen te antwoorden en om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Nieuw dit jaar was het beursopzet, waarbij de leerlingen de vrijheid kregen om zelf rond te lopen en met verschillende professionals in gesprek te gaan. De organisatie blikt tevreden terug: “De laatstejaars kregen met dit vernieuwde opzet de kans om op hun eigen tempo met meer experten in gesprek te gaan. Ze gingen bovendien op een meer informele manier met elkaar in gesprek. Het was een inspirerende avond!”


Herbestemmingsonderzoek kloostergebouw Spijker

13 maart - Het schoolbestuur van Mirho kondigt de komende jaren een herbestemmingsonderzoek aan voor het kloostergebouw gelegen aan de Gelmelstraat. Het doel is om grondig alle toekomstmogelijkheden voor dit historische gebouw in kaart te brengen en op creatieve wijze te zoeken naar tijdelijke en duurzame oplossingen.

 

Rijke geschiedenis

Het imposante kloostergebouw in de Gelmelstraat heeft een rijke geschiedenis, op de locatie van de historische graanschuren van de graven De Lalaing. In 1690 werden die omgevormd tot een Minderbroederklooster. Na de Franse periode vestigden de Ursulinen zich er in 1832 om onderwijs voor meisjes in Hoogstraten te verzorgen. De school groeide uit tot een vermaarde kostschool met een landbouwschool en later een hotelschool. Die vormde zich om tot het huidige VTI en in 1955 ontstond er ook een humaniora.  De naam Spijker – graanschuur – bleef al die tijd in de volksmond bewaard.  Daarom dragen de twee secundaire scholen, de basisschool en het kinderdagverblijf op deze campus ook vandaag nog steeds die naam. In de loop der jaren woonden er meer dan 300 kloosterzusters.

 

Grote uitdaging

Met een oppervlakte van meer dan 9000 vierkante meter is het kloostergebouw een enorm complex dat opgebouwd is rond een intieme en charmante binnentuin. Het gebouw is niet geklasseerd of beschermd, maar staat wel op de Inventaris van waardevol Onroerend Erfgoed. Het geheel bestaat onder andere uit een indrukwekkende kapel, sfeervolle gangen en traphal, een keuken en eetzaal, ruime zalen en internaatskamertjes.

 

Tot vorig jaar was het internaat van Spijker gehuisvest in het gebouw, maar na een fusie met het internaat van Klein Seminarie ontstond er een eengemaakt Mirho-internaat. Mirho zelf heeft haar kantoren nog steeds in het kloostergebouw. Een leefgroep volwassenen met beperking van Klavier vzw in Merksplas woont in een gerenoveerd gedeelte aan de straatzijde en er is een inwonend gezin.

 

De binnenzijde van het gebouw verkeert in behoorlijk goede staat, maar er zijn aanzienlijke investeringen nodig aan de buitenschil, met name wat betreft het dak en het schrijnwerk. Gezien de complexe subsidiëringsregeling van het departement onderwijs en de beperkte financiële middelen staat de eigenaar van het gebouw voor een bijzonder grote uitdaging.

 

Duurzame toekomst

In de komende vijf jaar zal een werkgroep van het schoolbestuur en bouwcoördinatoren een herbestemmingsonderzoek uitvoeren met het oog op een duurzame invulling voor de toekomst. Dit onderzoek omvat het verzamelen van bouwtechnische, juridische en financiële gegevens, een ruimtelijke analyse van de campus en het vaststellen van de erfgoedwaarde. Daarnaast worden het potentieel van het gebouw en de mogelijkheden voor eigen behoeften en maatschappelijke noden op lokaal en bovenlokaal niveau onderzocht. Op basis daarvan wordt een visie gevormd, gevolgd door eventueel ontwerpend onderzoek en een haalbaarheidsstudie. Verschillende opties worden momenteel overwogen, waaronder verkoop of erfpacht, investeringen voor onderwijsdoeleinden, samenwerkingsverbanden en investeringsmogelijkheden met externe partners.

 

Korte termijn

Mirho overweegt ook het nuttig gebruik van het gebouw in de komende vijf jaar. Naast het gebruik door Klavier en Mirho zelf, zijn veel ruimtes momenteel onbenut. Die bieden diverse mogelijkheden, ook voor externe partners. Het bestuur onderzoekt of de stad, lokale bedrijven of verenigingen er gebruik van kunnen maken. De werkgroep staat open voor alle opties, variërend van noodwoningen, een pop-up restaurant tot kantoren voor startende bedrijven en opslagruimtes. Daarbij mikt men niet op eenmalige of kortstondige initiatieven, maar op een structureel gebruik. De inkomsten gegenereerd door een dergelijke tijdelijke invulling zullen worden aangewend voor dringende instandhoudingswerken. Wie vragen of interesse heeft, mag contact opnemen met info@mirho.be.