Ontdek onze vijf sleutels naar verwondering

Wij begeleiden je in je groei om de wereld te omarmen. 

Van de eerste stapjes tot de sprong naar volwassenheid: in onze scholen, internaat en kinderdagverblijf wordt niet enkel een uitmuntende opleiding geboden. We stimuleren kinderen en jongeren om autonoom en zelfredzaam te worden, hun veerkracht te ontdekken en altijd die sprankel van verwondering vast te houden. Tegelijkertijd zetten we ons in voor de professionele ontwikkeling van onze leerkrachten, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot experts met een rijke vakkennis en een stevig fundament om onze leerlingen te inspireren. 

We moedigen actieve betrokkenheid aan, zodat leerlingen na hun opleiding vol vertrouwen en met een positieve blik de wereld instappen om vol verwondering verder te groeien.    

Wij staan een stap voor op de toekomst, zodat onze leerlingen, kinderen en jongeren klaar zijn om elke uitdaging aan te gaan.

We omarmen de kracht van innovatie in het onderwijs en implementeren moderne leermethoden en technologieën die het leerproces en de betrokkenheid van leerlingen ten goede komen. We spelen in op maatschappelijke veranderingen en passen onze opvoeding en onderwijs daaraan aan. Zo bereiden we onze kinderen en jongeren voor op wat de toekomst te bieden heeft.  

Wij plaatsen Mirho op de kaart als hét centrum waar talenten bruisen, waar inclusie een belangrijke waarde is en waar iedereen volop kan stralen. 

Inclusie dragen we hoog in het vaandel. We creëren een omgeving waarin elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond of capaciteiten, zich welkom en gewaardeerd voelt, kansen krijgt om te groeien en te bloeien. We stemmen ons aanbod af op de individuele behoeften van elk kind. We gaan een partnerschap aan met ouders, hebben een groot hart voor kinderen en jongeren en geloven in hun groeikansen.  Onze collega’s zijn én opvoeder én coach én lesgever of secretariaatsmedewerker.  

Wij nodigen je uit bij Mirho, waar een wereld vol boeiende studieopties op je wacht en iedereen zijn perfecte match vindt.  

Mirho streeft ernaar om voortdurend af te stemmen op de evoluties binnen onze omgeving. We zijn trots te kunnen zeggen dat we met ons studieaanbod naadloos aansluiten bij deze dynamiek. Onze leerlingen profiteren van een brede waaier aan studiekeuzes, waarmee we verder gaan dan wat individuele scholen doorgaans kunnen bieden. Dit coherent en aantrekkelijk studieaanbod heeft als doel Hoogstraten op de kaart te zetten als een toonaangevend scholencentrum. Hier staan de ontdekking en ontwikkeling van passie en talenten van elke leerling centraal. 

Aanvullend op het curriculum, zorgen we ervoor dat onze scholen bruisen van inspirerende activiteiten. We moedigen leerlingen aan om zich te ontplooien door deel te nemen aan diverse projecten, middag- of avondactiviteiten.  

Wij bundelen krachten voor kwaliteit en we schitteren als nooit tevoren.  

We versterken ons aanbod en de kwaliteit van opvoeding en onderwijs door het kinderdagverblijf, de scholen en ons internaat intensief met elkaar te laten samenwerken. Deze synergie zorgt ervoor dat onze jongste kinderen in het kinderdagverblijf al vroeg in aanraking komen met leerzame en stimulerende activiteiten, die aansluiten bij de pedagogische principes van ons onderwijs. Binnen het internaat creëren we een veilige, ondersteunende en verrijkende omgeving, waar kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door ondersteunende beleidsdomeinen gezamenlijk te organiseren en de operationele diensten verder te integreren kunnen directeurs, opvoeders en leerkrachten de eigen focus leggen bij de kernprocessen. 

Met een intensieve samenwerking tussen de scholen, het kinderdagverblijf en het internaat op pedagogisch vlak en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op onderwijs en opvoeding, verhogen we de kwaliteit. We bieden leerlingen een harmonieuze en consistente leerervaring, van de allerjongste jaren in het kinderdagverblijf tot de stap naar volwassenheid in ons secundaire scholen. Leerlingen en leerkrachten kunnen leren en werken in aantrekkelijke en duurzame schoolgebouwen; dit werkt stimulerend voor de onderwijskwaliteit en heeft een positieve invloed op het welbevinden. We zetten Mirho in alle opzichten op de kaart als vooraanstaand en kwalitatief scholencentrum dat een aantrekkingskracht uitoefent op de wijde omgeving."